Nacional 1 min.

Empresas fitosanitarios se personarán como acusación particular en ‘O.Fresón’