Nacional 2 min.

Empresas de fruta participan en piloto para validar TICS de monitorización