Nacional 2 min.

Expertos aconsejan riego deficitario controlado durante postcosecha de cerezo