Nacional 1 min.

El modelo de la francesa Grand Frais se exporta a Italia